Począwszy od 2012 roku przedsiębiorcy nie będą w grudniu płacić podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Do 20 grudnia zapłacimy jedynie zaliczkę za listopad.

Zaliczkę za grudzień obliczymy natomiast według tych samych zasad co za inne miesiące i termin jej zapłaty przypadnie na 20 stycznia.

Ta sama zasada obowiązuje podatników rozliczających się kwartalne, zaliczka za czwarty kwartał będzie płatna w terminie do 20 stycznia.

Podatek za grudzień będzie więc teraz wyliczany od rzeczywistego dochodu. Pozwoli to uniknąć firmom gorączkowego szukania kosztów w listopadzie bądź sztucznego przesuwania listopadowych przychodów na grudzień, jak to często miało miejsce dotychczas. Podwójna zaliczka na podatek dochodowy w grudniu była bowiem bardzo dużym obciążeniem dla firm, zwłaszcza w sytuacji gdy grudniowy dochód był dużo mniejszy niż listopadowy lub gdy grudzień zamykał się stratą.

I uwaga! Można też uniknąć zapłaty grudniowej zaliczki w styczniu.

Jeżeli przed dniem 20 stycznia złożymy zeznanie podatkowe za 2012 rok oraz wpłacimy podatek dochodowy wynikający z tego zeznania (o ile powstanie podatek do zapłaty), wówczas nie mamy już obowiązku wpłacania zaliczki za grudzień.

 

Podstawa prawna:

art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361).

art. 25 ust. 1a, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74 poz. 397 ze zm).