Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur:

1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa a inne nie, oznaczanie faktur numerem rejestracyjnym wydaje się być nieuniknione,

2. w firmach używających kilka samochodów prywatnych rozliczanych ewidencjami przebiegu pojazdu – tu oznaczanie faktur również będzie konieczne do prawidłowego rozdzielenia poniesionych wydatków.

W wymienionych wyżej sytuacjach, wystarczającym jednak będzie ręczne opisywanie faktur numerem rejestracyjnym.

Niemal każdy kto korzystał z internetu w 2012 roku może skorzystać z ulgi na ten cel.

Prawo do ulgi daje nie tylko korzystanie z internetu w miejscu zamieszkania ale także korzystanie z internetu mobilnego, w telefonie komórkowym, w kafejce internetowej itp.

Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wydatki na internet zaliczyły do kosztów swojej firmy.

 

Na czym polega ulga?

Krótko mówiąc kwoty wydane na internet odliczasz od swojego dochodu a więc od tych kwot nie zapłacisz podatku. Można odliczyć wszystkie, faktycznie poniesione wydatki ale nie więcej niż 760 zł.

 

Od jakich źródeł dochodu można odliczyć wydatki na internet?

Od wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej a także od przychodów z najmu lub działalności gospodarczej, które są opodatkowane tzw ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli więc nie osiągasz tego typu przychodów, niestety nie będziesz miał od czego odliczyć ulgi.

 

Jest jeszcze jeden warunek, musisz właściwie udokumentować poniesione przez siebie wydatki.

Takim dokumentem jest niewątpliwie faktura VAT, ale nie tylko. Mogą to być też inne dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają, że faktycznie poniosłeś wydatki na internet oraz zawierają następujące informacje:

  • dane identyfikujące kupującego (czyli Ciebie)
  • dane identyfikujące sprzedającego
  • informacje na temat rodzaju zakupionej usługi
  • kwota zapłaty za tą usługę.

Ważne aby udokumentować, że faktycznie poniosło się w 2012 roku wydatek na internet a więc, że dokonałeś zapłaty. Nie wystarczy udokumentowanie samego korzystania z internetu.

Przykładowo:

Dokumentem uprawniającym do ulgi może być potwierdzenie przelewu bankowego (o ile wynika z niego, że zapłata dotyczyła korzystania z internetu).

Korzystając z internetu w kawiarence koniecznie musimy poprosić o fakturę wystawioną na nasze dane oraz posiadająca adnotację, że płatność została dokonana w gotówce, sam paragon nie pozwoli Ci odliczyć wydanej kwoty od dochodu.

 

Masz pytania, wątpliwości? Pisz śmiało!

 

 

Koszty autorskie, od lat chętnie i powszechnie stosowane, pozwalały zaoszczędzić na podatku niemałe sumy. Niestety, znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Zmiany będą obowiązywać od 2013 roku.

Chodzi tu o koszty stosowane do przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych. Przysługują one m. in artystom, twórcom, wykładowcom, dziennikarzom, naukowcom… W obecnym stanie prawnym tego typu przychody można pomniejszyć o 50% kosztów uzyskania i w praktyce opodatkować jedynie połowę przychodu. Te 50% koszty uzyskania przychodu są nielimitowane.

Zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku wprowadza ograniczenie w stosowaniu kosztów autorskich. Limit wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 42.764 zł. Jest to limit kosztów, nie przychodu.

Przykładowo osoba, która uzyska przychody z tytułu praw autorskich w kwocie 100.000 zł, będzie mogła odliczyć koszty w wysokości 42.764 zł. Obecnie może odliczyć 50.000 zł.

Gdyby jednak roczny przychód wyniósł 80.000 zł, odliczenie w dalszym ciągu wynosić będzie 50% tej kwoty czyli 40.000 zł.

Omawiany limit dotyczył będzie wszystkich dochodów z praw autorskich i pokrewnych osiągniętych w roku podatkowym, zarówno na podstawie umowy o pracę, z umów cywilnoprawnych jak i z przeniesienia praw własności wynalazku, wzoru użytkowego lub znaku towarowego.

Nadal możliwe będzie uwzględnianie kosztów faktycznie poniesionych, nawet powyżej limitu. Podatnik będzie musiał w tej sytuacji udowodnić ich poniesienie.

W przypadku osób uzyskujących przychody z praw autorskich z kilku źródeł, wystąpi ryzyko niekontrolowanego przekroczenia limitu kosztów. Może się to skończyć tym, że po zakończeniu roku, w podatkowym zeznaniu rocznym PIT, osoba taka będzie zmuszona dopłacić znaczną kwotę podatku. Aby temu zapobiec warto złożyć u części pracodawców oświadczenie o rezygnacji ze stosowania kosztów „autorskich”.

 

Ulga internetowa to obok ulgi na dzieci chyba najpopularniejsze odliczenie uwzględniane w rocznym PIT. Dobra wiadomość jest taka, że pomimo planów likwidacji, ulgę internetową pozostawiono.

Niestety, znacznie ograniczono możliwość jej wykorzystania.

W poprzednim stanie prawnym, obowiązującym do końca 2012 roku, każda osoba fizyczna, która poniosła wydatki na internet, mogła odliczyć je od swojego dochodu. Maksymalna kwota takiego odliczenia to 760 zł rocznie (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 4 oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 11).

Z dniem 1 stycznia 2013 roku z ulgi tej będą mogły skorzystać jedynie te osoby, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały, przy czym limit wydatków pozostał bez zmian, nadal jest to 760 zł rocznie.Prawo do korzystania z ulgi będzie przysługiwało tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 6h).

Przykładowo, osoba, która nigdy wcześniej nie korzystała z ulgi na internet i postanowi po raz pierwszy skorzystać z niej w rozliczeniu za 2013 rok, będzie miała również prawo do ulgi w roku 2014, jednak będzie to ostatni rok, w którym ulgę będzie mogła wykorzystać.

Także osoby korzystające z ulgi po raz pierwszy w roku 2012, zachowają do niej prawo również w kolejnym, 2013 roku. Wynika to z przepisów przejściowych (art. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r.).