Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostały nowe zapisy do ustaw podatkowych PIT/CIT a także do ustawy VAT, nakładające negatywne konsekwencje podatkowe na podatników, którzy w swoich rozliczeniach uwzględnili wydatki, za które faktycznie nie dokonali zapłaty.

Podatek dochodowy:

Zmiana dotyczy faktur wystawianych od 1 stycznia 2013 roku.

Polega ona na tym, że niezapłacone faktury należy wyksięgować z kosztów podatkowych. Termin wyksięgowania to 30 dni od terminu zapłaty. Czytaj dalej