Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu.

Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów, reklamacji nie były uregulowane.

Od 1 kwietnia § 3 ust. 3–6 nowego rozporządzenia nakazuje prowadzić specjalne ewidencje, ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję pomyłekCzytaj dalej