Wprowadzone przez Agnieszka Buczyńska

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

Od stycznia 2019 r. zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy. Wypłata w formie gotówkowej będzie możliwa tylko wtedy, gdy pracownik złoży pisemny wniosek w tej sprawie. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca powinien poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku: podania numeru rachunku […]

Niższy ZUS dla małych firm

Od 1 stycznia 2019 roku część małych firm będzie mogła skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS. Ich wysokość nie będzie już ustalona ryczałtowo, będzie zależała od przychodu firmy.   Kto będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania? Ustawa dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności. Roczny przychód w […]

Od 01.2018 tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie dokonywał płatności z tytułu wszystkich należnych składek na jeden indywidualny numer rachunku. Płatność będzie dokonywana standardowym poleceniem przelewu. Nie będzie już potrzeby podawania wielu informacji dodatkowych (np. NIP, regon, okres jakiego dotyczy wpłata). ZUS zidentyfikuje naszą wpłatę po numerze rachunku bankowego i zaliczy ją na najstarsze zaległości […]

Ulga na dziecko 2014 – zmiany

Roczna ulga podatkowa na dzieci funkcjonuje w Polsce już od jakiegoś czasu, dotąd jednak wiązało się z nią pewne ograniczenie. Mianowicie osoby uzyskujące na tyle nieduże dochody, że ich roczny podatek był niższy niż przysługująca im ulga na dziecko, nie miały możliwości odzyskania należnych im kwot. Możliwe było odliczenie kwoty nie wyższej niż należny podatek. […]

,

Obiad z Kontrahentem

Oczywistą i powszechną praktyką jest, że przedsiębiorcy odbywając spotkania ze swoimi kontrahentami ponoszą wydatki czy to za zakup żywności i napojów gdy spotkania odbywają się w siedzibie firmy czy też na zakup usług gastronomicznych jeśli jest to np. służbowy obiad w restauracji. I nieustannie nurtuje ich pytanie, czy można wrzucić w koszty firmy obiad? Czy […]

Prywatny samochód w kosztach firmy.

W mojej praktyce często spotykam się z pytaniem od osób prowadzących własne firmy, czy można “wrzucić w koszty” przedmioty zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi fakt, że przecież dana rzecz nie została zakupiona “na firmę”. Przykładowo samochód. Znając życie korzystasz z auta każdego dnia: spotkania biznesowe, urzędy, zwyczajne firmowe życie. Swój samochód masz od […]

,

Jak odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą musi opłacać składkę zdrowotną. O ile w pewnych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia ze składek społecznych, o tyle od składki zdrowotnej niestety nie ma ucieczki. Mało tego, czasami należy opłacać jej wielokrotność… Warto jednak pamiętać, że sporą część tej kwoty można odliczyć od podatku, i to niekoniecznie podatku wynikającego […]

Nowe zasady ewidencjonowania

Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu. Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów, reklamacji nie były uregulowane. Od 1 kwietnia § 3 ust. 3–6 nowego rozporządzenia nakazuje prowadzić specjalne ewidencje, ewidencję zwrotów i reklamacji […]

,

Nie płacisz swoim kontrahentom? Niestety poniesiesz konsekwencje podatkowe

Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostały nowe zapisy do ustaw podatkowych PIT/CIT a także do ustawy VAT, nakładające negatywne konsekwencje podatkowe na podatników, którzy w swoich rozliczeniach uwzględnili wydatki, za które faktycznie nie dokonali zapłaty. Podatek dochodowy: Zmiana dotyczy faktur wystawianych od 1 stycznia 2013 roku. Polega ona na tym, że niezapłacone faktury należy wyksięgować […]

Kontrahent nie płaci? Łatwiej odzyskasz zapłacony VAT

Procedura odzyskiwania VAT od faktur sprzedaży, które nie zostały opłacone przez naszych kontrahentów nie jest niczym nowym. To tzw „ulga na złe długi”. Z początkiem 2013 roku wejdą jednak w życie zmiany, które ułatwią korzystanie z ulgi w praktyce. Jak więc będzie wyglądała cała procedura po 31 grudnia 2012 roku? Otóż wystarczy, że od terminu […]

NUMER REJESTRACYJNY NA FAKTURZE – zmiana od 2013 roku

Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu. Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur: 1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa a inne nie, oznaczanie faktur numerem rejestracyjnym wydaje się być nieuniknione, 2. w firmach używających […]

Zasady rozliczenia wydatków na internet w zeznaniu rocznym za 2012 rok (ulga internetowa)

Niemal każdy kto korzystał z internetu w 2012 roku może skorzystać z ulgi na ten cel. Prawo do ulgi daje nie tylko korzystanie z internetu w miejscu zamieszkania ale także korzystanie z internetu mobilnego, w telefonie komórkowym, w kafejce internetowej itp. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wydatki na internet zaliczyły do kosztów swojej […]