• prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • prowadzenie ewidencji kasowej i bankowej z monitoringiem zobowiązań i należnosci

 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych i ZUS

 • prowadzenie kadr i płac

 • wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych,

 • nadzór księgowy

 • reprezentację przed urzędami skarbowymi i ZUS

Poznaj szczegóły naszej oferty!