Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostały nowe zapisy do ustaw podatkowych PIT/CIT a także do ustawy VAT, nakładające negatywne konsekwencje podatkowe na podatników, którzy w swoich rozliczeniach uwzględnili wydatki, za które faktycznie nie dokonali zapłaty.

Podatek dochodowy:

Zmiana dotyczy faktur wystawianych od 1 stycznia 2013 roku.

Polega ona na tym, że niezapłacone faktury należy wyksięgować z kosztów podatkowych. Termin wyksięgowania to 30 dni od terminu zapłaty.

Wyjątkiem są faktury, w których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, takie faktury należy wyksięgować w terminie 90 dni od dnia zaksięgowania w koszty.

VAT:

Podatnik, który nie zapłaci za fakturę w terminie 150 dni od terminu płatności, musi skorygować odliczony wcześniej VAT.

Dotyczy to nie tylko faktur wystawionych po 1 stycznia 2013 ale także tych faktur z 2012 roku, dla których termin 150 dni od dnia zapłaty przypadnie w 2013 roku.

W praktyce będą to więc wszystkie faktury z terminem zapłaty 04.08.2012 lub późniejszym.

 

W związku z tymi zmianami należy pamiętać, że szczególnie istotne będzie od teraz posiadanie dowodu zapłaty za każdą fakturę,

nie tylko dla celów rozliczeń z kontrahentem ale także na potrzeby rozliczeń podatkowych.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.