Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu.

Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur:

1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do odliczenia vat od paliwa a inne nie, oznaczanie faktur numerem rejestracyjnym wydaje się być nieuniknione,

2. w firmach używających kilka samochodów prywatnych rozliczanych ewidencjami przebiegu pojazdu – tu oznaczanie faktur również będzie konieczne do prawidłowego rozdzielenia poniesionych wydatków.

W wymienionych wyżej sytuacjach, wystarczającym jednak będzie ręczne opisywanie faktur numerem rejestracyjnym.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.