Czym różni się przychód od dochodu?

Gru 20, 2019 | podatek dochodowy

Jaka jest różnica między przychodem a dochodem – jak się okazuje, to zagadnienie sprawia problem wielu osobom, również prowadzącym działalność gospodarczą, które mylą oba te pojęcia lub stosują je zamiennie, uważając za tożsame.

W rzeczywistości różnica między nimi jest dość wyraźna i trzeba po prostu poświęcić chwilę na zrozumienie, czym przychód i dochód są, by zacząć je rozróżniać i prawidłowo nazywać.

 

Co to jest przychód?

Przychodem – w przypadku przedsiębiorstw – jest każdy wpływ uzyskany w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponieważ nie uwzględnia się tu kosztów uzyskania przychodu, jego wysokość nie oddaje w żaden sposób rzeczywistej kondycji finansowej firmy.

Dzieje się tak dlatego, że pieniądze te de facto nie należą do przedsiębiorcy i dopiero po odliczeniu kosztów działalności otrzymujemy miarodajny wynik, który nazywamy… dochodem.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wszystkie prawidłowo udokumentowane wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zakup towarów, koszty obsługi księgowej, wynajem biura, wynagrodzenie pracowników, szkolenia branżowe, spotkania biznesowe czy wydatki na marketing.

Wśród kosztów firmowych nie mogą znaleźć się wydatki osobiste ani negatywne koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Co to jest dochód?

Dochód, nazywany dochodem brutto, otrzymujemy po odjęciu kosztów od przychodu. Istnieje także pojęcie dochodu netto i nazywamy nim wszystkie środki, jakie pozostają do dyspozycji przedsiębiorcy po odjęciu podatków. Najprościej rzecz ujmując – dochodem jest to, co zostaje „na rękę”.

Bardzo czytelnie ujmują to schematy:

PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU = DOCHÓD BRUTTO

(PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU) – PODATEK DOCHODOWY = DOCHÓD NETTO

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dochód zachodzi tylko wtedy, jeśli przychód przewyższa koszty prowadzania działalności.

 

Przychód a dochód

Jak widać, zrozumienie różnicy między przychodem i dochodem nie jest zadaniem trudnym.

Ich definicje są jasne i czytelne i warto raz na zawsze zapamiętać, czym różnią się od siebie te pojęcia, by móc z pełną odpowiedzialnością dbać o kondycję finansową firmy i dobrze się w niej orientować.