Jak zmienić formę opodatkowania w 2020 roku?

Sty 30, 2020 | podatek dochodowy

Prowadzisz firmę i chciałbyś zmienić formę opodatkowania w roku 2020?

Masz czas do 20 lutego!

Jedną z decyzji, jaką musimy podjąć w momencie zakładania działalności gospodarczej jest wybranie formy opodatkowania. Do wyboru mamy:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych (najczęściej wybierana forma);

  • podatek liniowy, czyli opodatkowanie według stawki 19%;

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

  • kartę podatkową.

Raz podjęta decyzja jest wiążąca – nie musimy jej potwierdzać wraz z nadejściem nowego roku, ale możemy ją zmienić, jeżeli uznamy, że inna forma będzie dla nas korzystniejsza finansowo. Zmiany tego rodzaju można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu.

Natomiast jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w środku roku – dla przykładu: w maju – to czas na zgłoszenie zmiany mamy do 20 dnia czerwca.

Warto zaznaczyć, że w przypadku karty podatkowej ten termin jest inny i czas na dokonanie zmiany upływa 20 stycznia.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Najprostszą metodą jest dokonanie zmiany online w systemie CEIDG – wówczas wystarczy zalogować się do systemu za pomocą Profilu Zaufanego lub Certyfikatu Kwalifikowanego, wybrać opcję „Zmień dane we wpisie”, dokonać zmiany, zatwierdzić i drogą internetową przesłać do właściwego urzędu.

Inną dostępną opcją jest złożenie pisemnego zawiadomienia w Urzędzie Miasta, Gminy lub Skarbowym albo zlecenie tego zadania biuru księgowemu, z którym współpracujemy.

Ważne!

Istnieją branże, które nie mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, zatem w przypadku, gdy ryczałtowiec w ciągu roku podatkowego poszerza swoją działalność o taką właśnie branżę, zmuszony jest zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne.