Nie płacisz swoim kontrahentom? Niestety poniesiesz konsekwencje podatkowe

Gru 31, 2019 | podatek dochodowy, VAT

 

Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostaną nowe zapisy do ustaw podatkowych PIT/CIT, nakładające negatywne konsekwencje podatkowe na podatników, którzy w swoich rozliczeniach uwzględnili wydatki, za które faktycznie nie dokonali zapłaty.

Jest to tzw. ulga na złe długi.

Rozwiązanie polega na tym, że jeżeli w terminie 90 dni od terminu zapłaty faktura nie zostanie zapłacona, dłużnik ma obowiązek zwiększyć o jej wartość podstawę opodatkowania, natomiast wierzyciel ma prawo pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania.

Rozliczenia nie dokonuje się na bieżąco, a dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, w którym powstał powyższy obowiązek.

 

Podobne rozwiązanie istnieje już w podatku VAT.

Podatnik, który nie zapłaci za fakturę w terminie 90 dni od terminu płatności, musi skorygować odliczony wcześniej VAT.

Więcej na temat ulgi na złe długi w podatku VAT w tym wpisie:

 https://taxwizard.pl/kontrahent-nie-placi-latwiej-odzyskasz-zaplacony-vat/

 

W związku z tymi zapisami należy pamiętać, że szczególnie istotne jest posiadanie dowodu zapłaty za każdą fakturę, nie tylko dla celów rozliczeń z kontrahentem, ale także na potrzeby rozliczeń podatkowych.

31.12.2019 r.