Znikają nieograniczone 50% koszty autorskie…

Gru 7, 2012 | podatek dochodowy

Koszty autorskie, od lat chętnie i powszechnie stosowane, pozwalały zaoszczędzić na podatku niemałe sumy. Niestety, znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Zmiany będą obowiązywać od 2013 roku.

Chodzi tu o koszty stosowane do przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych. Przysługują one m. in artystom, twórcom, wykładowcom, dziennikarzom, naukowcom… W obecnym stanie prawnym tego typu przychody można pomniejszyć o 50% kosztów uzyskania i w praktyce opodatkować jedynie połowę przychodu. Te 50% koszty uzyskania przychodu są nielimitowane.

Zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku wprowadza ograniczenie w stosowaniu kosztów autorskich. Limit wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 42.764 zł. Jest to limit kosztów, nie przychodu.

Przykładowo osoba, która uzyska przychody z tytułu praw autorskich w kwocie 100.000 zł, będzie mogła odliczyć koszty w wysokości 42.764 zł. Obecnie może odliczyć 50.000 zł.

Gdyby jednak roczny przychód wyniósł 80.000 zł, odliczenie w dalszym ciągu wynosić będzie 50% tej kwoty czyli 40.000 zł.

Omawiany limit dotyczył będzie wszystkich dochodów z praw autorskich i pokrewnych osiągniętych w roku podatkowym, zarówno na podstawie umowy o pracę, z umów cywilnoprawnych jak i z przeniesienia praw własności wynalazku, wzoru użytkowego lub znaku towarowego.

Nadal możliwe będzie uwzględnianie kosztów faktycznie poniesionych, nawet powyżej limitu. Podatnik będzie musiał w tej sytuacji udowodnić ich poniesienie.

W przypadku osób uzyskujących przychody z praw autorskich z kilku źródeł, wystąpi ryzyko niekontrolowanego przekroczenia limitu kosztów. Może się to skończyć tym, że po zakończeniu roku, w podatkowym zeznaniu rocznym PIT, osoba taka będzie zmuszona dopłacić znaczną kwotę podatku. Aby temu zapobiec warto złożyć u części pracodawców oświadczenie o rezygnacji ze stosowania kosztów „autorskich”.

 

Ulga na dziecko 2014 – zmiany

Roczna ulga podatkowa na dzieci funkcjonuje w Polsce już od jakiegoś czasu, dotąd jednak wiązało się z nią pewne ograniczenie. Mianowicie osoby uzyskujące na tyle nieduże dochody, że ich roczny podatek był niższy niż przysługująca im ulga na dziecko, nie miały...

Obiad z Kontrahentem

Oczywistą i powszechną praktyką jest, że przedsiębiorcy odbywając spotkania ze swoimi kontrahentami ponoszą wydatki czy to za zakup żywności i napojów gdy spotkania odbywają się w siedzibie firmy czy też na zakup usług gastronomicznych jeśli jest to np. służbowy obiad...

Prywatny samochód w kosztach firmy.

W mojej praktyce często spotykam się z pytaniem od osób prowadzących własne firmy, czy można “wrzucić w koszty” przedmioty zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi fakt, że przecież dana rzecz nie została zakupiona “na firmę”....

Jak odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą musi opłacać składkę zdrowotną. O ile w pewnych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia ze składek społecznych, o tyle od składki zdrowotnej niestety nie ma ucieczki. Mało tego, czasami należy...

Nowe zasady ewidencjonowania

Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu. Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów,...

NUMER REJESTRACYJNY NA FAKTURZE – zmiana od 2013 roku

Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu. Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur: 1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do...

ULGA INTERNETOWA – ZMIANY OD 2013 ROKU

Ulga internetowa to obok ulgi na dzieci chyba najpopularniejsze odliczenie uwzględniane w rocznym PIT. Dobra wiadomość jest taka, że pomimo planów likwidacji, ulgę internetową pozostawiono. Niestety, znacznie ograniczono możliwość jej wykorzystania. W poprzednim...

KONIEC Z PODWÓJNĄ ZALICZKĄ NA PODATEK DOCHODOWY ZA LISTOPAD!

Począwszy od 2012 roku przedsiębiorcy nie będą w grudniu płacić podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Do 20 grudnia zapłacimy jedynie zaliczkę za listopad. Zaliczkę za grudzień obliczymy natomiast według tych samych zasad co za inne miesiące i termin jej zapłaty...