NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

Gru 1, 2019 | podatek dochodowy, VAT

 

 

 

Zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP

od 1 stycznia 2020 r. 

 

Od 01.01.2020 r., w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, fakturę na rzecz podatnika (firmy) można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP. 

Przepis ten dotyczy również podatników dokonujących wyłącznie sprzedaży zwolnionej od VAT, natomiast nie dotyczy klientów, którzy chcą otrzymać fakturę wystawioną na prywatne dane (bez NIP).

Niestety nie wszystkie kasy fiskalne posiadają opcję umieszczenia NIP na paragonie. W takim przypadku w ogóle nie należy rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej, tylko od razu wystawić fakturę.

Sankcje

W przypadku stwierdzenia, że sprzedawca wystawił, mimo zakazu, fakturę do paragonu bez NIP, może zostać on ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze oraz mandatem. Takie same konsekwencje może ponieść przedsiębiorca, który taką fakturę zaksięguje w kosztach swojej firmy. 

 

Od 01.2018 tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie dokonywał płatności z tytułu wszystkich należnych składek na jeden indywidualny numer rachunku. Płatność będzie dokonywana standardowym poleceniem przelewu. Nie będzie już potrzeby podawania wielu informacji...

Ulga na dziecko 2014 – zmiany

Roczna ulga podatkowa na dzieci funkcjonuje w Polsce już od jakiegoś czasu, dotąd jednak wiązało się z nią pewne ograniczenie. Mianowicie osoby uzyskujące na tyle nieduże dochody, że ich roczny podatek był niższy niż przysługująca im ulga na dziecko, nie miały...

Obiad z Kontrahentem

Oczywistą i powszechną praktyką jest, że przedsiębiorcy odbywając spotkania ze swoimi kontrahentami ponoszą wydatki czy to za zakup żywności i napojów gdy spotkania odbywają się w siedzibie firmy czy też na zakup usług gastronomicznych jeśli jest to np. służbowy obiad...

Prywatny samochód w kosztach firmy.

W mojej praktyce często spotykam się z pytaniem od osób prowadzących własne firmy, czy można “wrzucić w koszty” przedmioty zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi fakt, że przecież dana rzecz nie została zakupiona “na firmę”....

Jak odliczyć składkę zdrowotną od podatku?

Każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą musi opłacać składkę zdrowotną. O ile w pewnych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia ze składek społecznych, o tyle od składki zdrowotnej niestety nie ma ucieczki. Mało tego, czasami należy...

Nowe zasady ewidencjonowania

Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz korygowania pomyłek w ewidencjonowaniu. Do tej pory zasady postępowania w przypadku stwierdzonych pomyłek, zwrotów,...

NUMER REJESTRACYJNY NA FAKTURZE – zmiana od 2013 roku

Z nowym (2013) rokiem zniesiono obowiązek umieszczania na fakturach za paliwo numeru rejestracyjnego pojazdu. Nie we wszystkich przypadkach będzie jednak możliwe zrezygnowanie z oznaczania faktur: 1. w firmach posiadających kilka pojazdów, gdzie niektóre dają prawo do...

Znikają nieograniczone 50% koszty autorskie…

Koszty autorskie, od lat chętnie i powszechnie stosowane, pozwalały zaoszczędzić na podatku niemałe sumy. Niestety, znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Zmiany będą...

ULGA INTERNETOWA – ZMIANY OD 2013 ROKU

Ulga internetowa to obok ulgi na dzieci chyba najpopularniejsze odliczenie uwzględniane w rocznym PIT. Dobra wiadomość jest taka, że pomimo planów likwidacji, ulgę internetową pozostawiono. Niestety, znacznie ograniczono możliwość jej wykorzystania. W poprzednim...

KONIEC Z PODWÓJNĄ ZALICZKĄ NA PODATEK DOCHODOWY ZA LISTOPAD!

Począwszy od 2012 roku przedsiębiorcy nie będą w grudniu płacić podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Do 20 grudnia zapłacimy jedynie zaliczkę za listopad. Zaliczkę za grudzień obliczymy natomiast według tych samych zasad co za inne miesiące i termin jej zapłaty...