Niższy ZUS dla małych firm

Sie 13, 2018 | ZUS

Od 1 stycznia 2019 roku część małych firm będzie mogła skorzystać z możliwości opłacania niższych składek ZUS. Ich wysokość nie będzie już ustalona ryczałtowo, będzie zależała od przychodu firmy.

 

Kto będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania?

  1. Ustawa dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności.
  2. Roczny przychód w roku poprzednim nie może być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.W roku 2018 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł, aby więc skorzystać z możliwości opłacania niższych składek w 2019 roku, przychód za 2018 rok nie może być wyższy niż 63.000 zł (30 x 2.100 zł)
  3. Działalność gospodarcza w roku poprzednim musi być prowadzona minimum przez 60 dni.
  4. W roku bieżącym i poprzednim nie można w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracować z byłym pracodawcą (dotyczy tylko tych przypadków, gdy w ramach działalności wykonuje się te same czynności, które wcześniej były wykonywane na podstawie umowy o pracę)
  5. Z niższych składek skorzystają również przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej, muszą jednak być płatnikami VAT.

 

Ile wyniosą składki liczone od kwoty przychodu?

Zmiana dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana na dotychczasowych zasadach.

W nowym systemie podstawę od jakiej naliczane będą składki, każdy przedsiębiorca będzie ustalał indywidualnie, w oparciu o kwotę swojego przychodu w roku poprzednim.

Poniżej krótkie zestawienie obrazujące wysokość składek liczonych od przychodu w porównaniu do składek opłacanych obecnie:

 

Przykład 1

Firma, której roczny przychód w 2018 roku to 25.200 zł

Wysokość składek ZUS w 2019 roku (ryczałtowa): 1.320 zł miesięcznie

Wysokość składek ZUS w 2019 roku (zależna od przychodu): 684 zł miesięcznie (przy założeniu prowadzenia DG przez cały 2018 rok)

 

Przykład 2

Firma, której roczny przychód w 2018 roku to 50.000 zł

Wysokość składek ZUS w 2019 roku (ryczałtowa): 1.320 zł miesięcznie

Wysokość składek ZUS w 2019 roku (zależna od przychodu): 1.041,60 zł miesięcznie (przy założeniu prowadzenia DG przez cały 2018 rok).

Składki liczone od przychodu nie będą mogły być wyższe niż składki ustalone ryczałtowo, ani niższe niż składki ryczałtowe obowiązujące nowych przedsiębiorców (tzw. dwuletnia ulga ZUS).

 

Jak długo będzie można opłacać niższy ZUS?

Niestety nie są to preferencje obowiązujące bezterminowo. Niższe składki będzie można opłacać tylko przez 36 miesięcy w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to tyle, że jeżeli będziemy korzystać z preferencji przez 3 lata, przez następne 2 lata konieczny będzie powrót do składek ryczałtowych. Dopiero po ich upływie możliwy będzie powrót do składek liczonych od przychodu.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Przeczytaj tekst ustawy.