Od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie dokonywał płatności z tytułu wszystkich należnych składek na jeden indywidualny numer rachunku.

Płatność będzie dokonywana standardowym poleceniem przelewu. Nie będzie już potrzeby podawania wielu informacji dodatkowych (np. NIP, regon, okres jakiego dotyczy wpłata). ZUS zidentyfikuje naszą wpłatę po numerze rachunku bankowego i zaliczy ją na najstarsze zaległości (jeżeli takie występują) lub na bieżące składki, zgodnie ze złożoną deklaracją miesięczną.

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku ZUS przydzieli wszystkim przedsiębiorcom ich indywidualne numery rachunków. Informacje te będą rozsyłane listami poleconymi.