Ulga na dziecko 2014 – zmiany

Roczna ulga podatkowa na dzieci funkcjonuje w Polsce już od jakiegoś czasu, dotąd jednak wiązało się z nią pewne ograniczenie.

Mianowicie osoby uzyskujące na tyle nieduże dochody, że ich roczny podatek był niższy niż przysługująca im ulga na dziecko, nie miały możliwości odzyskania należnych im kwot. Możliwe było odliczenie kwoty nie wyższej niż należny podatek.

Przykładowo, osoba uzyskująca dochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wysokości 3.000 zł miesięcznie, po odliczeniu składek ZUS, zapłaciłaby podatku PIT niewiele ponad 1.500 zł (podatek za cały rok). Zakładając, że osoba ta ma dwójkę dzieci, jej ulga z tego tytułu to 2.224 zł. Niestety, odliczyć można było jedynie tyle, ile wynosił podatek, a więc wspomniane wcześniej 1.500 zł. Reszta przepadała.

W rozliczeniu za 2014 rok wprowadzono bardzo korzystną zmianę.

Gdy okaże się, że przysługująca ulga na dzieci przekracza naliczony roczny podatek PIT, podatnik nie tylko nie zapłaci podatku, ale również nadwyżka ulgi będzie zwracana na rachunek bankowy.

Wprowadzono wprawdzie pewne ograniczenie. Zwracana nadwyżka nie będzie mogła być większa niż łączna kwota podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nadal więc pełnej ulgi nie odzyskają osoby płacące niskie składki lub nie płacące składek w ogóle, np. pracujący na umowę o dzieło.

Ponadto podniesiono nieco kwoty przysługujące na trzecie, czwarte i kolejne dziecko.

W rozliczeniu za 2014 rok będzie można odliczyć od podatku:

  • na pierwsze i drugie dziecko po 1.112.04 zł
  • na trzecie dziecko 2.000,04 zł
  • na czwarte i każde kolejne dziecko 2.700,00 zł

Podsumowując, ulga na dziecko 2014 przyniosła niewątpliwie korzystne zmiany.