Sprawdź w czym mogę Ci pomóc

✔ Prowadzenie ksiąg rachunkowych

✔ Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów oraz rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

✔ Prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT

✔ Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

✔ Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych i ZUS

✔ Prowadzenie kadr i płac

✔ Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

✔ Wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji

✔ Prowadzenie ewidencji kasowej i bankowej z monitoringiem zobowiązań i należności

✔ Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych

✔ Nadzór księgowy

✔ Reprezentację przed urzędami skarbowymi i ZUS

Jeżeli chcesz sprawdzić cennik, to kliknij tutaj