04-076 Warszawa

aleja Waszyngtona 142 lok. 2

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

Zadzwoń do nas

+48 660 463 036

31 października 2019

Biała lista podatników VAT - co trzeba wiedzieć

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT.Baza ta informuje m. in. czy dany podatnik jest zarejestrowany do VAT, jeśli nie, to z jakiego powodu. Zawiera ona również informacje o numerach rachunków bankowych przedsiębiorców, na które ich kontrahenci powinni dokonywać wpłat.


Ta ostatnia funkcjonalność jest szczególnie ważna, ponieważ zapłata kontrahentowi na rachunek inny niż wskazany w białej liście, będzie skutkowała brakiem możliwości zaliczenia takich wydatków w koszty podatkowe (sankcja obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.). Ograniczenie to dotyczy transakcji o wartości powyżej 15 tysięcy zł.

 

Przykład:


Wartość całej transakcji to 24 tysiące zł.
Płatność została dokonana w dwóch transzach, na podstawie wystawionych faktur, każda po 12 tysięcy zł.
Każdy z przelewów został wysłany na rachunek inny, niż wskazany w białej liście.
W konsekwencji do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczyć kwoty 9 tysięcy zł.


Dodatkową sankcją, poza brakiem możliwości rozliczenia kosztów podatkowych, będzie ryzyko
solidarnej odpowiedzialności ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on
należnego podatku VAT od tej transakcji.


Informacje zawarte w białej liście są aktualizowane raz dziennie. Aby mieć pewność, że dokonujemy
przelewu na właściwy rachunek, dane kontrahenta należy sprawdzić w tym samym dniu, w którym
realizujemy przelew. Dodatkowo warto pobrać i zachować potwierdzenie sprawdzenia ze wskazaną datą.


Czy można uchronić się przed sankcjami?


Jest taka możliwość. Sankcje nie będą stosowane, jeśli w terminie trzech dni od dnia, w którym
zleciliśmy przelew na niewłaściwy rachunek, zgłosimy ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla
naszego kontrahenta.

 

W skrócie


Planując przelew dla swojego kontrahenta, sprawdź czy numer rachunku podany na fakturze, zgadza się z
numerem wskazanym na białej liście.
Jeśli są różnice, wyjaśnij to z kontrahentem, zanim zlecisz przelew.
Sprawdź czy na białej liście dane Twojej firmy są aktualne.

 

Najnowsze posty

Zadzwoń do nas

+ 48 660 463 036

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

Zakres Usług 

 

KPiR

 

Kadry i Płace

 

Księgi rachunkowe

 

Wsparcie w założeniu firmy