04-076 Warszawa

aleja Waszyngtona 142 lok. 2

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

Zadzwoń do nas

+48 660 463 036

30 września 2018

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

Od stycznia 2019 r. zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy.

 

Wypłata w formie gotówkowej będzie możliwa tylko wtedy, gdy pracownik złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

 

Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca powinien poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:

 

  • podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.
  •  

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji powinien przekazać numer rachunku lub wniosek pracodawcy.

 

Przelewu na rachunek pracownika należy dokonać w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające do uznania, że wypłata została dokonana terminowo.

 

 

Najnowsze posty

Zadzwoń do nas

+ 48 660 463 036

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

Zakres Usług 

 

KPiR

 

Kadry i Płace

 

Księgi rachunkowe

 

Wsparcie w założeniu firmy