Zakres Usług 

 

KPiR

 

Kadry i Płace

 

Księgi rachunkowe

 

Wsparcie w założeniu firmy

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

Zadzwoń do nas

+ 48 660 463 036

Najnowsze posty

Od stycznia 2019 r. zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy.

 

Wypłata w formie gotówkowej będzie możliwa tylko wtedy, gdy pracownik złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

 

Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca powinien poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:

 

  • podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.
  •  

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji powinien przekazać numer rachunku lub wniosek pracodawcy.

 

Przelewu na rachunek pracownika należy dokonać w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające do uznania, że wypłata została dokonana terminowo.

 

 

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy

30 września 2018

Zadzwoń do nas

+48 660 463 036

Napisz do nas

biuro@taxwizard.pl

04-076 Warszawa

aleja Waszyngtona 142 lok. 2